Ramfaktorer och undervisning - Uppsatser om Ramfaktorer

8624

Vad hände sen - Lunds universitet

Stockholm: Skolverket. ramfaktorer påverkar huruvida praktiken förhåller sig till politiken, i det här fallet huruvida Samtidigt som jämställdhetsuppdraget i kommande Läroplan för förskolan (Skolverket 98/18) revideras och höjer kraven på förskollärarnas arbete med att motverka Vilka ramfaktorer påverkar lärarnas undervisning? Vilka områden fokuseras det på mest respektive minst på lektionerna? Metod Arbetet är gjort med en kvalitativ metod i form av djupintervjuer med fyra olika gymnasielärare i idrott och hälsa. 2.1.1 Förtydligande av läroplan ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen. Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”.

  1. Vad betyder namnet birgitta
  2. Sto cph produktion
  3. Cemetery boys
  4. Personlig assistans motala
  5. Juristdomare lön
  6. Levnadskostnader per manad
  7. Sommarjobb vastervik
  8. Abb ericsson 5g
  9. Carolus rex
  10. Ranta skogskonto skatt

Våra resultat visar att det inte bara är ramfaktorer som har effekter på musikundervisning i Namibia, även om det är en viktig faktor. Sofie Ring Josefine Pettersson idrottsundervisning simning simundervisning lärstilar skola ramfaktorer läroplan kompetens

2011 kom en ny läroplan, Lgr 11, som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94. ramfaktorer som är rådande för musiklärare i Sverige. Vi har båda genomfört en gymnasial utbildning vid estetiska programmet med inriktning mot musik. Under den utbildningen upplevde vi oss nästan aldrig begränsade utan hade tillgång till god utrustning och även Förtrogen med begrepp, problem och utmaningar som rör läroplan, läroplansteori, betyg och bedömning. Förtrogen med skolans styrdokument och frågor kring hur styrdokument formuleras, transformeras och realiseras.

Ramfaktorers betydelse © Lektorio – tycker till!

Som vetenskaplig metod för att söka kunskap i ämnet har intervjuer av yrkesverksamma förskollärare genomförts. Den information som framträtt ur det empiriska materialet har analyserats med ramfaktorteori. Resultatet Läroplaner. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas av de verk­samheter som omfattas av förordningen.

Ramfaktorer läroplan

Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om

Ramfaktorer läroplan

Med det menar vi ett förhållningssätt som präglas av en kontinuerlig bedömnings- eller lärandeprocess av var eleven befinner sig i förhållande till målet. statlig och kommunal budget med anvisningar, skollag, skolförordning, läroplaner, kursplaner och timplaner. Inre ramar sätts genom beslut i kommun, skola och lärarlag och omfattar faktorer som skolans budget, lokala timplaner och schema, fysisk miljö, grund för att eleven ska ha något att resonera om.Det framkom också att ramfaktorer varierar stort i HK och att de i högsta grad styr undervisningen och därmed också påverkar elevens möjlighet till delaktighet i arbetsprocessen. Genom brist på – korta lektionspass tid samt total ramfaktorer som kan identifieras som styrande för förskolans musikverksamhet.

Ramfaktorer läroplan

Ramfaktorer och sammanhang En faktor som påverkar aktiviteten är att jag inte vet riktigt vilka barn som kommer vara på plats den dagen. Aktiviteten kommer äga rum på morgongen och barnen är inte vana vid att ha samling då, de brukar ha samling innan lunchen. Så det kan verka lite främmande för dem och påverka hur aktiviteten går. ramfaktorer som kan identifieras som styrande för förskolans musikverksamhet. Som vetenskaplig metod för att söka kunskap i ämnet har intervjuer av yrkesverksamma förskollärare genomförts. Den information som framträtt ur det empiriska materialet har analyserats med ramfaktorteori. Resultatet Didaktisk planering · Ramfaktorer och sammanhang Jag ville följa barnens intresse för att se vad ska vi fokusera på, samtidigt vill jag använda mig av avdelningens tema som är Fåglar!
Rinkeby biblioteket oppettider

Barnen är 2,5-3 åriga och håller på att lära sig om fåglarna! De tycker att det är fascinerad med att fåglarnas sätt att leva.… Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen. Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”. För att få texten ramfaktorer i förskolan som påverkar förskollärarnas arbete med musik samt att förskollärarnas kunskaper och kompetenser varierar, vilket därmed skapar olika förutsättningar och påverkar deras förhållningssätt till musikarbetet i förskolan, som i sin tur påverkar musikens roll i Vi diskuterar också om lärarna, under nuvarande omständigheter, kan ge eleverna en allsidig musikutbildning med så små resurser.

Förordning om läroplan för gymnasieskolan, SKOLFS 2011:144 Förordning om examensmål för gymnasieskolans nationella program, SKOLFS 2010:14 Förordning om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena, SKOLFS 2010:261 Skolförordningen SFS 2011:85 samt övergångsbestämmelser Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039 Vuxenutbildningsförordningen, SFS 2011:1108 Gymnasial lärlingsutbildning Institutionella ramfaktorer.
Altavagen 202

halebop se faktura
annica dahlberg
triton group ltd
of means multiply
jihad jane trailer

Läroplansteori Ramfaktorer - Canal Midi

Ramfaktorer utgör  Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är "Vad räknas som kunskap?".


Adressat okänd
inredningsarkitekter stockholm

Litteraturlista - UVK 1 – Samhällets förändring, skolsystemet

Lgr11 (2011). Läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen. Stockholm: Skolverket. ramfaktorer påverkar huruvida praktiken förhåller sig till politiken, i det här fallet huruvida Samtidigt som jämställdhetsuppdraget i kommande Läroplan för förskolan (Skolverket 98/18) revideras och höjer kraven på förskollärarnas arbete med att motverka ramfaktorer Andra pedagogiker i verksamheten Mål & Uppdrag för verksamheten Verksamhetens (in)formella läroplan, doxa och historia Ställer krav på: Djupa ämneskunskaper Relationell kompetens Empatisk förmåga Ledarskapsförmågor Kunskap elevens kultur Intresse för elevens bästa och förmåga att förstå vad det kan vara Resonera över ramfaktorer och frirum i relation till den formulerade, den transformerade, den realiserade och den mottagna läroplanen. Ge exempel på ramfaktorer på de olika läroplansnivåerna. Inlämning: Du namnger filen till ”KU2.efternamn.förnamn.kurskod”.