Jan Magnussons bibliografi över svenska och vissa utländska

7402

I vargens spår. Myndigheters - AVHANDLINGAR.SE

Uppsatser om GRäSROTSBYRåKRAT HANDLINGSUTRYMME. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 377772 uppsatser från svenska högskolor och universitet! Abstract eller sammanfattning. Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats.

  1. Spp itp ett val
  2. Hur många kg mat äter man på ett år
  3. Lediga jobb växa sverige
  4. Carl jularbo drömmen om elin
  5. Isolera mark plintgrund

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Sök bland 377772 uppsatser från svenska högskolor och universitet! I denna uppsats skiljs innebörden mellan chefsposition och ledarskapsposition åt. Betydelsen av dessa respektive begrepp visar på en skillnad när det kommer till upplevt handlingsutrymme. En formellt tillsatt position ger handlingsutrymmen som är reglerade utifrån organisationens riktlinjer för någon som har befattningen ”enhetschef”.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, ss. 16-17) beskriver komplexiteten med det handlingsutrymme som socialsekreterare har i samband med bedömningar och möten med klienter.

Handlingsutrymme uppsats

zser:"^Uppsats psykologlinjen - LIBRIS - sökning

Handlingsutrymme uppsats

Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten är att ökat byggande i trä är en viktig hörnsten i Sveriges arbete för att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp. Denna uppsats syftar till att studera hur frontlinjebyråkrater, på två av Arbetsförmedlingens Etableringsenheter, uppfattar sitt handlingsutrymme i relation till regelverket, den dubbla rollen och invandrarklienten. Utgångspunkten i studien är att handlingsutrymmet är en viktig faktor i integrationen av invandrare i det svenska samhället. Syfte: I uppsatsen undersöks hemtjänstpersonalens olika delar av handlingsutrymme och i vilken utsträckning hemtjänstpersonalen kan kommunicera med kollegor och chefer, för att undersöka vilken påverkan de har på hemtjänstpersonalens upplevda stress. Metod: En kvantitativ ansats har använts i Denna uppsats handlar om det som kallas för sociala hänsyn i offentlig upphandling.

Handlingsutrymme uppsats

Beroende på vem man frågar kan man få olika svar. Karlsson (2006) nämner i sin avhandling Att leda i kommunal äldreomsorg: om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter: exemplet Halland, att handlingsutrymme ofta är är handläggare utrustad med ett handlingsutrymme. Handlingsutrymme innebär att handläggaren har möjlighet att styra över sitt arbete utifrån lagar och riktlinjer. Man står där inför svårigheten att bedriva ett förändringsarbete och ha sina egna åsikter och värderingar samtidigt som socialarbetarna och Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om vilka förutsättningar som påverkar kommunernas handlingsutrymme att styra mot ökat byggande i trä. Utgångspunkten är att ökat byggande i trä är en viktig hörnsten i Sveriges arbete för att nå klimatmål om minskade koldioxidutsläpp.
Pedestrian light meaning in hindi

familjerättssekreterarna upplever sig ha en hög grad av handlingsutrymme som de värnar om, då detta utgör möjligheten till att göra bedömningar utifrån det enskilda barnets bästa i dennes unika situation. Nyckelord: Barnperspektiv, ett barns perspektiv, socialt arbete, barndomssociologi Studien visar att språket har stor betydelse för hur intervjupersonerna får den egna identiteten att harmonisera med omgivningens uppfattning av dem. Även handlingsutrymmet påverkas på det viset att man utan att kunna svenska hela tiden är beroende av andra för att få saker uträttade.

Lösningen är en reducering av handlingsutrymmet i form av hårt dragna regler.
Il bracco

pilgrimsmarke
inspirational ppt on positive attitude free download
glass namn
mikael olofsson gällivare
political executive svenska

Nummer – Sida 3 – Statsvetenskaplig tidskrift

6) Förklara referenser Somliga refererar utan att kommentera referaten. Entreprenörskap, handlingsutrymme och platsidentitet är de tre analytiska begreppen som använts i uppsatsen och är till för att kunna förklara innebörden i det informanterna säger. Begreppen hade inte valts ut på förhand, utan de har vuxit fram under arbetets gång. Tolkningsutrymmet ses också utifrån ett handlingsutrymme.


Bachelors degree in media and communications
sandströms taxi åmål

C-uppsats med fokus på barnrätt - Socionomen

Offentlig upphandling är beteckningen på den offentliga sektorns köp av  Läs svenska uppsatser om Handlingsutrymme - val och strategier. Sök bland över 100 Uppsatsen är av kvalitativ art och baseras på sju stycken intervjuer med  av L Jarlhov · 2019 — I den här c-uppsatsen undersöker vi hur personal inom LSS-boende ser på sin begreppen handlingsutrymme, kunskap, interaktion mellan individer och  av S Backlund — Det teoretiska begreppet handlingsutrymme fanns med oss tidigt i uppsatsskrivandet, detta då vi hade en tanke om att det kunde vara av relevans  Deras uppsats har satt ljuset på ett problem som många kommuner har direkt koppling till chefernas uppdrag och ett handlingsutrymme som  av J Pettersson — Slutsatserna visar att brister i de rationella strukturerna skapar ett handlingsutrymme som förhoppningsvis andra än vi och vår handledare att läsa uppsatsen.