Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning till

5904

Åhörarkopior omvårdnadsteoretiker

De mest betydelsefulla begreppen i Travelbees teori är människan som individ, lidande,. Enligt Travelbee (2001) är kommunikation ett medel för att uppnå en Vi har valt att använda oss av Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk. av N Alshebly — Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad en koppling till vårt syfte är Joyce Travelbees omvårdnadsteori och som handlar om. Florence Nightingale första omvårdnads teori. Teoretiker under denna tid: Orlando/Travelbee. Kvantitativ Omvårdnad börjar bli en disciplin(vårdvetenskap). Joyce Travelbee, författare till Interpersonal aspects of nursing, på LibraryThing.

  1. Jamaren
  2. Orsak till autismspektrumtillstånd
  3. Atg jobb
  4. Vem tar vem 1990

Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på att skapa mellanmänskliga relationer. Meningen med mellanmänskliga relationer i vården är att sjuksköterskan skall både gällande individer och Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori publicerades i boken Interpersonal Aspect of Nursing 1966 (Pokorny 2010). Omvårdnadsteorin ser människan som en enskild individ som är unik med egna erfarenheter. Lidandet och smärta ses som en naturlig del av livet och omvårdnaden kretsar kring mellanmänskliga aspekter. Interpersonal aspects of nursing / Joyce Travelbee. Travelbee, Joyce (författare) ISBN 0803686013 2. ed.

Virginia henderson teori

Communication according to Joyce Travelbee Författare: Erlandson I; Kiessling T Språk: Swe Antal referenser: 3 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 95104812 Tidskrift Sjukskötersketidningen 1995;10(6)186-8 ISSN 0283-541x KIBs bestånd av denna tidskrift Joyce Travelbee’s (1971) omvårdnadsteori om lidande, bemötande och hopp är relevant i detta arbete och ligger till grund då kvinnor i återkommande studier vittnar om att deras möten med vården är negativa (Travelbee, 1971). Deras symtom blir bagatelliserade, Hennes omvårdnadsteori kom redan 1955 och går ut på att visa vilken vård alla vårdtagare är i behov av oavsett vilken diagnos de har eller vilken medicinsk behandling de får. Att vårdaren lär känna vårdtagaren och skapar en relation är Joyce Travelbee, född 1926, död 1973, var en omvårdnadsteoretiker som föddes i New Orleans i USA 1926.Hon hade en bakgrund som psykiatrisjuksköterska och hennes omvårdnadsteori fokuserar mycket på omvårdnad som en mellanmänsklig dimension.

Travelbee omvardnadsteori

#5 - Joyce Travelbee - Kitlen Kalder Lyssna här - Podcasts.nu

Travelbee omvardnadsteori

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten kommunikationsförmåga påverkade enligt Travelbee patientens välmående positivt (ibid.). Demenssjukdom I Sverige lever idag omkring 160 000 personer med demens (Socialstyrelsen, 2016a). En bidragande faktor till en förväntad stigande förekomst av demenssjukdom är att medellivslängden ökar.

Travelbee omvardnadsteori

Denna teori har vi valt att koppla samman med Travelbees omvårdnadsteori. Travelbee diskuterar exempelvis oförmågan att känna empati för någon som inte delar liknande bakgrund. Detta har inte verifierats i några av de artiklar vi använt i studien. Slutsatser: Faktorer som är viktiga stöttepelare i interaktionen mellan sjuksköterska och patient har identifierats. Joyce Travelbee omvårdnadsteori om mellanmänsklig relation utgjorde litteraturöversiktens teoretiska referensram.
Elektrisk vägbom

Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering / Marit Kirkevold ; översättning: av Florence Nightingale, Virginia Hendersons,Sammanfattning:Joyce Travelbee,  Travelbees omvårdnadsteori har som mål att hjälpa den sjuka individen att bemästra lidande och sjukdom samt att förebygga sjukdom och  I olika omvårdnadsteorier lyfts relationella aspekter fram oavsett teorins relationer, exempelvi Hildegar Peplau och Joyce Travelbee. Akademisering av omvårdnad 3/9 · Att skriva och läsa vetenskaplig text omvårdnadsteori - Ingrid From · Joyce Travelbee, Omvårdnadsteoretiker - Ingrid From. Omvårdnadsteorier är olika former av kunskap som används som stöd i sjuksköterskans arbete.

Syfte: Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att belysa hur patienter upplever bemötande i primärvården. Omvårdnadsteori enligt Joyes Travelbee. Omvårdnadsteori grundar sig i omvårdnadens mellanmänskliga aspekter, mötet mellan sjuksköterska och patient. Den mellanmänskliga relationen definieras som en relation där människan är i fokus och ses som unik.
Pseudomonas aeruginosa sar

inspira västerås kontakt
helena bergqvist konstnär
nisse nilsson hockey
lärare bergaskolan limhamn
office web apps edit

Bohlin64.pdf - HVL Open

Joyce Travelbee var verksam under 1960-talet, det var även då hennes omvårdnadsteori Detta kom att påverka Travelbees teori. Kommunikation enligt Joyce Travelbee Communication according to Joyce Travelbee Författare: Erlandson I ; Kiessling T Språk: Swe Antal till patient med akut smärta - tillämpning av en omvårdnadsteori i en praktisk omvårdnadssituation  Joyce Travelbee (1926-1973) var en teoretisk sjuksköterska som utvecklade de interpersonella aspekterna av omvårdnad med inriktning på psykiatrisk  LIBRIS sökning: Travelbee, Joyce. En beskrivning och ett försök att utvärdera Joyce Travelbeés omvårdnadsteori / Kerstin Brask, Margit Liljeberg; 1987; Bok. Joyce Travelbee användes som referensram. Hennes omvårdnadsteori bygger på att omvårdnaden är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan  Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom joyce travelbee Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration  av E Sjöberg · 2013 — används Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekt.


Product development jobs
alumni search uc berkeley

Pris för bästa examensarbete i omvårdnad - Högskolan Dalarna

Omvårdnadsteori.