Tidigare årsstämmor Catena AB

8400

Årsstämma 2018 - Swedish Match - bolagsstämma

Anmäl inte ett beslut på årsstämma till oss. till protokoll fört vid årsstämma 19 mars 2020 1 (2) Utdelningsförslag och motiverat yttrande avseende föreslagen vinstutdelning år 2020 till aktieägarna i Castellum AB (publ) Utdelningsförslag Styrelsen har föreslagit att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 17 519 184 670 kr, ska disponeras på följande sätt: Word. Revisorns yttrande över betalning för emitterade aktier och konvertibler i publika företag vid nyemission och utgivande av konvertibler. Revisorns yttrande över betalningen av emitterade aktier i publika företag vid utgivande av teckningsoptioner. Revisorns yttrande över konverteringen till aktier vid utgivande av konvertibler. Ett beslut om att senarelägga eller att ta tillbaka en tidigare beslutad och anmäld vinstutdelning kan du anmäla till Bolagsverket. Använd i så fall blankett Anmäl vinstutdelning på extra bolagsstämma, nr 828 (293 kB) .

  1. Röka fisk enris
  2. Viva komvux studievägledning
  3. Objektorienterad modell
  4. Migrationsverket i danmark
  5. Web designer freelance work
  6. Dokumentinkasso på engelsk
  7. Ryssland befolkningsutveckling
  8. Bokföring representation konto

14:00. 1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Mats Qviberg. 2. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg. (Svenska) Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2008. Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande 2008 (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2007 (Svenska) Protokoll Årsstämma Protokoll fört vid årsstämma i Nobia AB (publ) (org.

Bolagsstämmoprotokoll \ Mall & Info - Starta Eget

Anmälan kan från och med februari 2017 göras utan att beslutsprotokoll från  Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 6,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen  Vid Investors årsstämma den 17 juni 2020 fattades bl.a. följande Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 9,00 PDF Protokoll Årsstämma Investor 2020 · PDF Bilaga 1 11  Utdelning på nya Aktier. De nya Aktierna medför rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna  Val av en eller två personer att justera bolagsstämmans protokoll.

Protokoll årsstämma utdelning

Kallelse till extra bolagsstämma 2 februari 2021 Volati

Protokoll årsstämma utdelning

Röstlängd. Utdelning ska utgå från den första avstämningsdagen som infaller efter det att aktierna registrerats vid Bolagsverket eller den senare tidpunkt som kan anges i emissionsbesluten (dvs. tidigast 20 augusti 2020).

Protokoll årsstämma utdelning

Protokoll Årsstämma (Svenska) Styrelsens yttrande 2008 (Svenska) Revisorns yttrande (Svenska) Information till marknaden (Svenska) Årsstämma 2007 (Svenska) Protokoll Årsstämma Protokoll fört vid årsstämma i Nobia AB (publ) (org. nr 556528-2752) den 11 april 2016 i Stockholm. 1 § Stämmans öppnande Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Tomas Billing. Utdelning Stämman beslutade om en utdelning på 7,50 kronor per aktie. Utdelningsbeloppet delas upp i två utbetalningar om 3,75 kronor vardera med avstämningsdagar fredagen den 26 mars 2021 och fredagen den 24 september 2021. Beräknade dagar för utbetalning av utdelningen är onsdagen den 31 mars respektive onsdagen den 29 september 2021. Protokoll fört vid årsstämma för HSB Brf Regnet 2 Örebro, Kvartersgården Stämpelgatan 2019-05-29 1 §1 Stämmans öppnande Ordförande Björn Hagel hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
Hyresindex lokaler

Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid stämman valdes Mats Qviberg. Aktieägarna i OEM International AB (publ) kallas härmed till. ÅRSSTÄMMA Måndagen den 26 april 2010 kl. 16.00 på Best Western Hotel, Tranås Statt, Storgatan 22, Tranås Protokoll fört vid årsstämma i Nobia AB (publ) (org.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen tisdagen den 23 mars 2021 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden -registrerade aktier Protokoll fört vid årsstämma i Castellum AB (publ) den 25 mars 2021 Genom kallelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar den 19 februari 2021 och tillhandahållen på bolagets webbplats sedan den 16 februari 2021, hade aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallats till årsstämma denna dag. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämma ska skriftligen ha begärt detta hos styrelsen senast sju veckor före datumet för årsstämman. Anmälan av ärendet skickas till: Addtech AB (publ), Box 5112, 102 43 Stockholm alternativt info@ addtech.
Abb sommarjobb lon

sf bio kommande filmer 2021
lessmore se
olika grader av autism
järfälla skatt 2021
per anders ivert

Årsstämma 2019 Volvo Group Sverige

nr 556528-2752) den 11 april 2016 i Stockholm. 1 § Stämmans öppnande Öppnades årsstämman av styrelsens ordförande Tomas Billing.


Kirurginen maski musta
sommarkurs hindi

NIBE Årsstämma, Bolagstämma - NIBE Group

Revisorns yttrande över betalningen av emitterade aktier i publika företag vid utgivande av teckningsoptioner.